Házirend

HÁZIREND

A Tiszaújvárosi Gyógy- és Strandfürdő ****

medencéinek használatához,

valamint szolgáltatásainak igénybevételéhez

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

 1. A belépő (napijegy, bérlet) megvásárlásával a vendég a jelen Házirendben foglaltakat tudomásul veszi és elfogadja. A TiszaSzolg 2004 Kft., mint a Tiszaújvárosi Gyógy- és Strandfürdő tulajdonosa és üzemeltetője a Házirend betartásának elősegítése érdekében a szükséges eszközökkel felléphet, a létesítmény területén történt bűncselekmény gyanúja, illetve bűncselekmény elkövetése esetén a nyomozó hatóság munkájának elősegítése érdekében a nyomozó hatóság által nyilvánosságra hozott fényképfelvételt a létesítményben kihelyezheti.
 2. A létesítmény területén elektronikus megfigyelőrendszer működik, melynek tényét a belépő megvásárlásával a vendég tudomásul veszi. A létesítményben a beléptetés, illetve meghatározott cselekmények megfigyelését digitális video rögzítővel végezzük. A Házirend megsértése a kamera által rögzített videó és az abból készített fényképfelvétel segítségével dokumentálható.
  Adatkezelés célja: személy- és vagyonvédelem
  Adatkezelés jogalapja: a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. törvény 30. § (2) bekezdése szerinti ráutaló magatartás.
  Felvétel tárolásának helye: Tiszaújvárosi Gyógy- és Strandfürdő
  Tárolás időtartama: a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. törvény 31. § (2) bekezdése alapján három munkanap.
  Adatok megismerésére jogosultak köre: a TiszaSzolg 2004 Kft., az érintettek, az eljáró hatóságok

II. SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELÉNEK FELTÉTELEI

 1. A Gyógy- és Strandfürdő létesítményeit, illetve szolgáltatásait mindenki csak saját felelősségére és veszélyére veheti igénybe.
 2. A Gyógy- és Strandfürdő területére belépni és a nyitvatartási időn (minden nap 9:30 – 20:00) belül ott tartózkodni csak érvényes belépővel (jeggyel vagy bérlettel) lehet. A szolgáltatás díja csak a pénztárban fizethető ki bankkártyával, SZÉP kártyával vagy készpénzzel (erről a pénztáros ad információt).
 3. A pénztárban megvásárolt jegyeket a fürdőből való távozásig meg kell őrizni, mivel azt a személyzet bármikor ellenőrizheti. A belépéskor az előre megváltott bérleteket fel kell mutatni, érvényesítésre a pénztárosnak át kell adni.
 4. A pénztárnál kiadott napi belépőjegy, látogató jegy csak a kiállítás napján érvényes és egyszeri belépésre jogosít, kivétel a bérletek, karszalagos belépők, melyek az érvényességi idejükön belül használhatók fel.
 5. Az érvényben lévő árakról és a nyitva tartás rendjéről a pénztár mellett elhelyezett információs tábla, a honlap, valamint az árlista tájékoztat.
 6. A fürdő nyitva tartásának idejét a vendégek részére jól látható módon, közvetlenül a bejáratnál kell kifüggeszteni. Az üzemidőt a fürdő vezetősége indokolt esetben, az ügyvezető engedélye mellett megváltoztathatja (eső, hirtelen lehűlés, műszaki hiba stb.). A változásról, a pénztárnál kifüggesztett hirdetmény segítségével tájékozódhatnak a vendégek. A fürdővendég a belépőjegy megvásárlásával mindezt tudomásul veszi, a megváltozott helyzetből adódóan, későbbi kártérítésre - jegyvisszaváltásra nem lesz jogosult.
 7. A 14 éven aluli gyermekek csak felnőtt kíséretében, illetve felügyelete mellett vehetik igénybe a szolgáltatásokat. 10 éven aluli gyermekek tartózkodása a gyógymedencékben nem ajánlott. Úszni nem tudó gyermekek a fürdő medencéiben csak szülői felügyelettel tartózkodhatnak.
 8. A fürdő szolgáltatásait igénybe vevő vendégek egészségének, testi épségének védelme érdekében a fürdő területét nem látogathatja:
  • lázas, továbbá fertőző gyomor-bélrendszeri és bőrbetegségben szenvedő,
  • görcsös állapottal, eszméletvesztéssel járó, illetve fertőző vagy nagy kiterjedésű kóros bőr elváltozással járó betegségben szenvedő,
  • ittas, kábítószer vagy bódító hatású gyógyszer hatása alatt álló személyek.
 9. A fürdőmedencék fürdőruhában vehetők igénybe. A fürdő területén a topless viselet vagy a naturista napozás, fürdőzés nem megengedett. Nőknél fürdőruha, férfiaknál térd fölé érő fürdőnadrág viselése kötelező. Vitás kérdésekben a fürdő személyzetének jogában áll a fürdőszolgáltatást megtagadni a vendégtől. Fürdőruha (szükség esetén úszópelenka) gyermek számára is kötelező.
 10. A medencébe lépés előtt lábmosó, illetve zuhanyzó használata kötelező.
 11. A fürdő berendezési tárgyait rendeltetésszerűen kell használni. Aki szándékosan, vagy gondatlan magatartásával kárt okoz, attól a TiszaSzolg 2004 Kft., mint a Tiszaújvárosi Gyógy- és Strandfürdő tulajdonosa és üzemeltetője a kár megtérítését igényelheti.
 12. A fürdő területén nem szabad olyan játékot játszani, vagy olyan magatartást tanúsítani, ami a saját vagy más testi épségét veszélyezteti, a fürdőzők nyugalmát zavarja.
 13. Az úszómedencéket csak úszni tudók, a gyermek és pancsoló medencéket csak 10 éven aluliak használhatják. A gyermek és pancsoló medencékbe felnőtt kizárólag a gyermek kiemelése céljából és csak az ehhez szükséges időtartamra léphet be.
 14. Az úszómedencébe beugrani csak a kijelölt helyen szabad, a fürdő többi medencéjébe ugrálni tilos.
 15. A játszótér játékait csak 14 éven aluli gyermekek használhatják szülő (vagy felnőtt) felügyelete mellett.
 16. A Gyógyfürdő épületében tilos, a Strandfürdő területén pedig megengedett a dohányzás (kivétel a gyerekmedence, játszótér, gyógyvizes medencék, éttermek és bejáratok 5 méteres körzetén belül).
 17. Tűz-, bombariadó vagy egyéb rendkívüli esemény esetén a hangosbemondó, illetve a fürdő alkalmazottainak utasításait kell követni.
 18. A fürdő területén működő kereskedelmi egységek és a TiszaSzolg 2004 Kft-vel szerződéses jogviszonyban álló egyéb szolgáltatók által a vendégeknek okozott károkért a fürdő felelősséget nem vállal.
 19. Az egészségügyi és hatósági rendelkezések betartása, illetve a fürdővendégek zavartalan pihenése érdekében TILOS:
  • a medencébe – beleértve a gyermek és pancsoló medencéket is – nem szobatiszta gyermeket bevinni,
  • a Gyógyfürdő épületében, az öltözőkben, a medencékben, a medencetérben dohányozni, szemetelni,
  • a medencéket zuhany, lábmosó használata nélkül igénybe venni,
  • a vizet szennyezni,
  • a vízbe ugrálni – a kijelölt helyeinek kivételével,
  • a medencékbe törékeny tárgyat, játszóeszközt, bármely baleset, sérülés előidézésére alkalmas, illetve vendégeket zavaró dolgot bevinni,
  • a medencékbe olyan öltözékben bemenni, mely felületének mérete okán közegészségügyi, vízminőségi és balesetvédelmi szempontból aggályos,
  • fehérneműt és utcai ruházatot fürdőruhának kinevezni és használni,
  • a medencetérbe utcai cipőben, a medencékbe utcai cipőben, papucsban, klumpában belépni,
  • az úszni nem tudóknak a mélyvizet használni,
  • felnőtteknek a gyermekmedencében, pancsolóban tartózkodni – kivéve a gyermek kiemelése esetén és szükséges időtartamban,
  • a fürdő területén engedély nélkül szórólapot osztani, illetve elhelyezni,
  • a nemenként elkülönített öltözőkbe, zuhanyzókba az ott feltüntetett ellenkező nemű vendégeknek bemenni,
  • a fürdő területére állatot bevinni – kivéve az őrkutyát, illetve a 27/2009. (XII.3.) SZMM rendelet szerinti segítő kutyát,
  • a fürdő területére közbiztonságra veszélyes tárgyat, különösen fegyvert, tűz- és robbanásveszélyes anyagot bevinni,
  • a fürdő területére gépjárművel behajtani,
  • a fürdő területén tüzet rakni, rádiót, CD, MP3 stb. lejátszót, illetve bármilyen más, zene lejátszására alkalmas eszközt, továbbá hangszereket oly módon használni, hogy az másokat zavarjon,
  • a közerkölcsöt, közrendet sértő módon viselkedni, az együttélés szabályait megsérteni, például: obszcén, trágár megjegyzések kinyilvánítása, fizikális bántalmazás, faji, etnikai, vallási hovatartozás, szexuális beállítottság miatti gyűlöletkeltés, szexuális indíttatású testi érintkezés, továbbá minden olyan magatartásforma, mely utaló lehet szexuális kapcsolat létesítésére, és alkalmas arra, hogy másokban megbotránkozást, riadalmat keltsen.
  • tétre menő szerencsejátékot űzni.
 20. A TiszaSzolg 2004 Kft. az általa üzemeltetett Tiszaújvárosi Gyógy- és Strandfürdőből kitiltható az a személy, akinek a fürdő területén tanúsított magatartása kirívóan közösségellenes, másokban megbotránkozást, riadalmat kelthet, és amellyel kapcsolatosan panaszos bejelentés érkezik, vagy a TiszaSzolg 2004 Kft. kénytelen rendőrségi kiszállást kérni, illetve rendőrségi feljelentést tenni. Minden további intézkedés mellőzésével, haladéktalanul kitiltható a fürdőből azon személy, akinek a magatartása fizikai erőszakot, más vendég egészségét, testi épségét vagy bármilyen szexuális jellegű cselekményt valósít meg. A kitiltás határozott időre vagy véglegesen is alkalmazható. A kitiltott személyekről az ügyvezető határozatot hoz, melyről a Kft. nyilvántartást vezethet.
 21. Az úszómesterek, medencefelügyelők, csúszdafelügyelők, illetve a személyzet útmutatásait minden vendégnek be kell tartani.
 22. A csúszdák 110 cm vállmagasság alatt nem használhatók!

III. PANASZKÖNYV, ELSŐSEGÉLYNYÚJTÁS

 1. A fürdőzők a szolgáltatás módjára, minőségére, a kiszolgáló személyzet magatartását illetően, a fürdő üzemeltetésével kapcsolatosan kifogást vagy elismerést tehetnek a pénztárban erre a célra elhelyezett panaszkönyvben, vagy a Fogyasztóvédelmi Hatóságnál a törvényben rögzített módon. A TiszaSzolg 2004 Kft. a panaszt, észrevételt, javaslatot a vonatkozó szabályok szerint 30 napon belül kivizsgálja, melynek eredményéről a panaszt benyújtó fürdőzőt (adatok megadása esetén) értesíti, illetve a szükséges intézkedéseket megteszi.
 2. A fürdő nyitvatartási ideje alatt elsősegélyhely működik, melyet a vendégek térítésmentesen vehetnek igénybe. Az elsősegélyhely megközelítése a fürdő területén jelzésre került.

IV. ÉRTÉKMEGŐRZÉS

 1. A vendégek a pénz, nemesfém, egyéb értéktárgyaikat a pénztárakban üzemelő értékmegőrzőkben, ruházatukat az öltözőszekrényekben helyezzék el. A TiszaSzolg 2004 Kft. csak az itt elhelyezett értéktárgyakért vállal felelősséget. Az öltözőszekrények használatára az árjegyzékben feltüntetett díj megfizetése esetén van lehetőség.
 2. A fürdő területén őrizetlenül hagyott tárgyak elvesztéséből származó károkért a TiszaSzolg 2004 Kft. felelősséget nem vállal.
 3. A talált tárgyakat a pénztárban kérjük leadni. Amennyiben a talált tárgy jogos tulajdonosa jelentkezik, személyi igazolványának felmutatásával és aláírásával kell az átvételt igazolnia. A talált tárgyak a műszakvezetőnél vehetők át a nyitvatartási időben. A talált tárgyakat három hónapig őrizzük meg.

V. VEGYES RENDELKEZÉSEK

 1. A Házirend előírásai egyöntetűen vonatkoznak a fürdőben tartózkodó valamennyi személyre, ezért aki az ebben foglaltak betartását nem vállalja, vagy figyelmeztetés ellenére nem tartja be, attól a szolgáltatás megtagadható.
 2. Azt a személyt, aki a Házirendben foglaltakat megsérti, vagy a fürdő rendjét, a fürdővendégek nyugalmát zavarja, a fürdőből el kell távolítani és a fürdőszolgáltatások további igénybevételéből ki kell zárni. Ehhez szükség esetén hatósági személy közreműködése is igénybe vehető.