Jakość wody

 I n f o r m a c i a
o jakości i zastosowaniu wody termalnej ze źródła nr K-50 w Tiszaújváros
Skład wody
 
    mg/L

mmol/L (wartości wyrażone w jonach)

Równowartość % wg Thana
Potas K+ 9,7 0,25 0,39
Sód Na+ 1410 61,35 96,71
Amon NH4+ 11,3 0,63 0,99
Wapno Ca2+ 13,0 0,65 1,02
Magnes Mg2+ 6,4 0,53 0,84
Żelazo Fe2+ 0,08 0,00 -
Mangan Mn2+ - nie stwierdzono -
Lít Li+ 0,2 0,03 0,05
Kationy razem   1451 63,44 100,00
Azotan NO3- - nie stwierdzono -
Azotyn NO2- - nie stwierdzono -
Chlorek Cl- 1128 31,79 50,15
Bromek Br- 2,3 0,03 0,05
Jodek J- 1,2 0,01 0,02
Fluorek F- 0,91 0,05 0,08
Siarczan SO42- - nie stwierdzono -
Węglowodór HCO3- 1920 31,5 49,68
Siarczek S2- - - -
Fosfory łącznie PO43- 0,32 0,01 0,02
Aniony łącznie   3053 63,39 100,00
Kwas metaborowy HBO2 42 - -
Kwas krzemowy H2 SiO3 41 - -
Wolny ditlenek węgla CO2 105 - -
Rozpuszczony tlen O2 0,66 - -
Razem:   4693 126,83  
 
Zastosowanie
Leczenie zmian zwyrodnieniowych stawów i kręgosłupa, przewlekłych stanów zapalnych stawów, łuszczycy, stanów zapalnych stawów towarzyszących łuszczycy, przewlekłych stanów zapalnych w chorobach ginekologicznych oraz powikłań powypadkowych narządów ruchu.