Kvalita vody

 

 

I n f o r m á c i a

o kvalite vody a používaní termálnej studne číslo K-50 v Tiszaújvárosi

Zloženie vody

mg/L mmol/L(vyjadrené v ióne)

ekvivalent podľa Than-a v %

Draslík K+ 9,7 0,25 0,39
Sodík Na+ 1410 61,35 96,71
Amoniak NH4+ 11,3 0,63 0,99
Vápnik Ca2+ 13,0 0,65 1,02
Magnézium Mg2+ 6,4 0,53 0,84
Železo Fe2+ 0,08 0,00 -
Mangán Mn2+ - nemožno preukázať -
Lítium Li+ 0,2 0,03 0,05
Suma katiónov   1451 63,44 100,00
Dusičnan NO3- - nemožno preukázať -
Oxid dusičitý NO2- - nemožno preukázať -
Chlorid Cl- 1128 31,79 50,15
Bromid Br- 2,3 0,03 0,05
Jodid J- 1,2 0,01 0,02
Fluorid F- 0,91 0,05 0,08
Sulfát SO42- - nemožno preukázať -
Hydrogén uhličitan HCO3- 1920 31,5 49,68
Sulfid S2- - - -
Všetok fosfát PO43- 0,32 0,01 0,02
Suma aniónov   3053 63,39 100,00
Kyselina metaborita HBO2 42 - -
Kyselina kremičitá H2 SiO3 41 - -
Voľná kyselina uhličitá CO2 105 - -
Rozpustený kyslík O2 0,66 - -
Spolu:   4693 126,83  

Aplikácia 

Pri ochoreniach opotrebovania kĺbov a ochoreniach chrbtice, chronických zápalových ochoreniach kĺbov, psoriáze, k psoriáze patriaci zápal kĺbov, pri liečení chronických gynekologických zápalov, voľačo pri muskuloskeletálnych komplikáciách z dôsledku nehody.